Placuta cu sursa de finantare a proiectului Strategii pentru viitor, strategii pentru tineri

Placuta cu sursa de finantare a proiectului „Strategii pentru viitor, strategii pentru tineri”, din cadrul – „Mecanismul financiar SEE 2009-2014 – Programul RO10 ”Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale”.