Conferinta septembrie 2016

Mecanismul financiar SEE 2009-2014

Programul RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”

 

Proiectul   Strategii pentru viitor, strategii pentru tineri

 

În cadrul proiectului va fi organizată în data de 30 septembrie, ora 15.00, la sediul UNEFS, strada Constantin Noica 140, sector 6 Bucureşti, sesiunea ştiinţifică la nivel universitar la care sunt invitaţi să participe beneficiarii din grupul ţintă, invitaţi din rândul profesorilor universitari, inspectori, metodişti, aparţinători ai tinerilor din grupul ţintă.

Activitatea propusă vizează următoarele direcţii:

  • diseminarea instrumentelor metodologice la nivelul universităţilor şi în special la nivelul departamentelor de educaţie fizică şi sport din cadrul universităţilor;
  • încurajarea studenţilor din grupul ţintă în elaborarea unor lucrări pe tema integrării sociale prin sport;
  • diseminează rezultatele obţinute în urma derulării activităţilor din proiect si crearea premiselor continuării acestor modele pe un areal metodologic mai larg;
  • creşterea accesului la instrumentele create prin proiect şi sprijinirea dezvoltării proiectului în perioada de sustenabilitate.

TEMATICĂ SESIUNE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE LA NIVEL UNIVERSITAR

Cunoaşterea caracteristicilor psihice şi psihomotrice ale tinerilor aflaţi în pericol de excluziune socială

Cunoşaterea stilului de comunicare la tinerii cu risc de excluziune socială

Evaluarea sferei somatice şi a potenţialului motric la persoanele de sex masculin din grupul ţintă principal

Evaluarea sferei somatice şi a potenţialului motric la persoanele de sex  feminin  din grupul ţintă principal

Rolul si locul jocului de baschet în scopul creșterii gradului de incluziune socială și combaterea excluziunii pentru tinerii aflați în categorii de risc generate de dizabilități sau de situația economică.

Repere metodologice ale învăţării jocului de baschet pentru tinerii aflați în categorii de risc.

Fotbalul ca mijloc de integrare socială – nivel de  începători

Fotbalul ca mijloc de integrare socială – nivel de  avansaţi

Exerciţiile aplicativ utilitare-funcţie majoră în favorizarea integrării tinerilor cu dizabilităţi

Impactul strategiilor de integrare socială, elaborate in urma desfăşurării activităţilor din proiect, asupra interesului acordat de părinţi pentru participarea tinerilor la activităţi motrice

PROGRAMUL SESIUNII

1-15 septembrie 2016 Înscrierea participanţilor. Intenţia de înscriere se va transmite coordonatorului de proiect
19-25 septembrie 2016 Trimiterea lucrării în extenso
30 septembrie 2016, ora 15.00 Desfășurarea Sesiunii de comunicări

FORMA DE PREZENTARE

Lucrările vor fi transmise în extenso, în limba română, în următorul format; Times New Roman 12 puncte, distanța dintre rânduri să fie de 1,5 pt,  cu spaţiere la un rând şi jumătate, margini 2,5 cm, 6 pagini maxim. Rezumatul lucrării nu trebuie să conţină mai mult de 250 de cuvinte. Prezentările vor fi de tip poster (90cm x 120 cm, portret).

Lucările vor fi publicate pe site-ul proiectului.

Mulţumim pentru participare.

Coordonator proiect

Pelin Florin