Conferința “The advantages of practicing sport in an organised environment for people with fewer opportunities”

În cadrul Conferinței The advantages of practicing sport in an organised environment for people with fewer opportunities, organizată la Mamaia de Ministerul Tineretului și Sportului, sub egida Romanian Presidency of the Council of the European Union, domnul Dan BADEA – expert în cadrul proiectului, a prezentat o sinteză a proiectului și principalele strategii folosite în perioada de implementare și sustenabilitate.

Astfel au fost scoase în evidență cele două paliere principale de acțiune în vederea reducerii riscului de excluziune socială:

  • crearea unei strategii de acțiune specifică, destinată categoriilor vulnerabile adresate, care vizează integrarea socială pe termen lung prin activități cu caracter sportiv și
  • abordarea grupului țintă atât prin activități de consiliere și formare profesională, cât și prin activități de promovare și comunicare, menite să asigure un impact coerent și de lungă durată precum și abordarea specialiștilor și membrilor activi din comunitățile de proveniență ale tinerilor, care lucrează în mod direct cu aceștia pentru informare, conștientizare și creșterea gradului de profesionalism prin metodologiile specifice de lucru aferente strategiei.

Prezentarea a fost bine primită de participanți, care au fost interesați de rezultatele proiectului și de acțiunile întreprinse în perioada de sustenabilitate.