Descriere Proiect

PROMOTORUL DE PROIECT

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ
DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

PARTENERUL DE PROIECT

FUNDAȚIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT

unefs-web

fpi-web

 

PROIECT PEH018 –,,STRATEGII PENTRU VIITOR, STRATEGII PENTRU TINERI”

Contractul de finanţare nr. 24H/09.06.2015

 Obiectivul principal

 • Dezvoltarea de metodologii şi strategii specifice bazate pe sport, în scopul creșterii gradului de incluziune socială și combaterea excluziunii pentru tinerii aflați în categorii de risc generate de dizabilități sau de situația economică.
 • Implementarea acestor srtrategii la nivelul specialiștilor care lucrează în mod direct cu aceste categorii de tineri și la nivelul organizațiilor cu rol activ în aceste direcții, în regiunea de implementare.
 • Creșterea accesibilității persoanelor din GT-ul principal prin extinderea arealului de implementare la nivel instituțional și a numărului de beneficiari din GT-ul principal și secundar.
 • Diseminarea instrumentelor create la nivelul unor noi zone instituționale – inspectoratelor școlare și mediul academic și la nivelul părinților din comunitățile de proveniență.

Obiectivele specifice

 • Participarea unui numar de 245 de tineri aflati în situaţii de risc, cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani, la activităţile integrate propuse de proiect
 • Participarea unui număr de 120 de persoane, care lucrează în mod direct cu tinerii din grupul ţintă, la activităţile integrate ale proiectului
 • Consolidarea unui parteneriat de lungă durată la nivel de regiune

Beneficiarii proiectului: 365 persoane din care:

 • 245 de tineri, cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, din regiunea Bucureşti Ilfov, care se află în anumite situaţii de risc
 • 120 de profesionişti, profesori, personal din învăţământ, cadre didactice, specialişti, aparţinători, care lucrează cu tinerii din grupul ţintă

 

Durata proiectului: 18 luni (iunie 2015 – noiembrie 2016)

Aria de desfăşurare a proiectului: Bucureşti –Ilfov

Valoare proiect: 1.231.470  lei (prelungire/PLUS)

 

Activităţile proiectului:

Pe lângă activităţile orizontale de management, coordonare şi audit ale proiectului, pe perioada de implementare, se vor derula câteva activităţi de studiu, analiză formare şi informare:

 • Analiza nevoilor grupului ţintă
 • Studiu privind eficiența programelor motrice în vederea combaterii excluziunii sociale
 • Campanii de informare cu privire la nevoile grupului ţintă şi la implementarea strategiei de incluziune socială, inclusiv în mediul virtual – riscuri de excluziune, oportunităţi
 • Consilierea, orientarea şi formarea profesională pentru grupul ţintă principal şi secundar
 • Elaborarea şi testarea unui program de evaluare pentru persoanele cu deficiențe
 • Elaborarea şi testarea unei strategii de integrare socială prin sport
 • Elaborarea şi testarea unei metodologii specifice de lucru pentru persoanele aflate în risc de excluziune socială
 • Elaborarea şi testarea unui plan de acțiuni pentru implementarea strategiilor create
 • Sesiuni interactive intre responsabili GT, Inspectorate scolare si PP / P1
 • Sesiuni interactive cu parinti ai tinerilor din GT-ul principal
 • Sesiune comunicari stiintifice la nivel universitar

Prin cele 4 strategii, 2 studii, 2 campanii de informare și cele 3 sesiuni interactive, proiectul urmărește creșterea gradului de profesionalism a experților din domeniu, creșterea modalităților de acțiune integrată la nivelul beneficiarilor – accesibile instituțiilor de profil, integrarea actuală a celor 245 de tineri şi creşterea şanselor de integrare pe termen lung, atât din punct de vedere social cât şi profesional.

Totodata, prin activităţile de consiliere şi formare profesională, proiectul contribuie în mod direct la perfecționarea a 120 de reprezentanţi ai autorităţilor regionale şi ai sectorului privat şi societăţii civile care vor dobândi cunoştinţe noi şi specifice.

Rezultatele asumate prin proiect:

 • Număr de tineri evaluați și consiliați – 100
 • Număr de profesioniști consiliați și orientați – 100
 • Număr de studii – 2
 • Număr de campanii – 2
 • Număr de persoane instruite și formate – 200
 • Număr de documente metodologice cu privire la integrarea socială a tinerilor aflați în risc de excluziune – 4

 

Rezultatele parțiale:

 • Campanii de informare cu privire la nevoile grupului țintă și la implementarea strategiei de incluziune socială prin sport în cadrul cărora s-au desfășurat 6 sesiuni de workshop cu experți din domeniu, 2 campanii de comunicare și informare și constituirea portalului de lucru al proiectului.

160711-01

 

 • Analiza nevoilor grupului tinta și Studiu privind eficiența programelor motrice în vederea combaterii excluziunii sociale – 3 focus grupuri, interviuri structurate cu specialiștii, analiză documentară pe surse secundare.

160711-02

 

160711-03

 • Sesiuni de consiliere, orientare și formare profesională

160711-09

Elaborarea metodologiei specifice de lucru pentru persoanele aflate in risc de excluziune sociala prin:

a) Baschet

160711-05

b) Fotbal

160711-06

c) Gimnastică

160711-07

 • Elaborarea Strategiei de evaluare psihologică

160711-08