Workshop 24 Mai 2021

Luni, 24 mai 2021, s-a desfășurat online un Workshop în care au fost diseminate rezultatele Proiectului PEH 018 “Strategii pentru viitor, strategii pentru tineri” și au fost dezbătute posibilități de derulare și continuare a activităților proiectului pe perioada de sustenabilitate. Acest workshop a fost adresat tinerilor studenți, din cadrul modulului de formare psihopedagogică de la DPPD UNEFS, masteranzi care vor fi viitoare cadre didactice.

La acest workshop au participat din cadrul prooiectului Doamna Diana Pasat și Doamna Corina Ciolcă. Workshopul a fost deschis printr-o prezentarea a proiectului PEH018, în care s-a subliniat importanța demersului practic al proiectului în vederea reducerii riscului de excluziune socială în rândul tinerilor dar mai ales al studenților din UNEFS, dată fiind situația pandemică încă din anul 2020, precum și câteva dintre rezultatele obținute în perioada de implementare dar și în perioada de sustenabilitate. Accentul a fost pus pe importanța derulării activităților sportive și competițiilor, în acest sens, lucrum ai puțin posibil în această perioadă.

În cadrul workshopului au fost prezentate 2 referate și puncte de vedere care au vizat diseminarea rezultatelor proiectului, dintre care menționăm: Importanta proiectelor educaționale în formarea tinerilor – strategii pentru viitor – Diana PASAT; Managementul programelor educaționale de integrare socială a tinerilor studenți, prin activități sportive – Corina CIOLCĂ.


Fiind organizat online, la Workshop au participat alături de echipa managerială și de implementare a Proiectului, studenți din cadrul UNEFS și experți ai Fundației pentru Învățământ, studenți care fie lucrează în școlile și liceele din București și care au posibilitatea de a disemina informația sau de a aplica metodologiile rezultate în urma proiectului, fie care vor activa în învățământ în anii următori.